Juhtimisaruande abil teed kiiremad ja kasumlikumad otsused

Bilanss ja kasumiaruanne on suuremal või vähemal määral tuttavad kõikidele ettevõtjatele ja juhtidele. Kasumiaruanne annab ülevaate ettevõtte tulude, kulude ja kasumi kujunemisest mingil perioodil. Bilanss seevastu näitab kindla kuupäeva seisuga ettevõtte varasid, kohustusi ja omakapitali. Mõni piirdub pelgalt kasumiaruandega, mõni vaatab juurde ka bilanssi. Mõlemad kirjeldatud aruanded kajastavad sisuliselt tehtud juhtimisotsuste tagajärgi, pakkudes samal ajal siiski absoluutväärtusena piiratud infot selle kasutajale. Hoolimata nimetatud aruannete detailsusest, on need paljuski suunatud ettevõttevälisele infotarbijale, sh pangad, investorid jms. Seega on tegemist pigem üldise ja kokkuvõtliku pildiga, mitte niivõrd juhtimisotsuste sisendiga.

Ettevõtja või ettevõtte juht vajab juhtimisotsuste jaoks aga kindlasti detailsemat infot kui seda võimaldavad standardaruanded. Viimane ei tähenda, et finantsaruannetest poleks mingit abi. Vastupidi. Samas, mõnevõrra  sisukama info saamiseks tuleks aga regulaarselt vaadatavate aruannete hulka paari aruande võrra täiendada. Senisele bilansile ja kasumiaruandele tuleks kindlasti lisada rahavoogude aruanne (kas ja palju teenitakse põhitegevusest), lisaks ülevaade müügiarvete vanuselisest jagunemisest (parem sisend võlgnevustega ehk laekumata rahaga tegelemiseks) ning tarnijate tasumata arvete vanuseline jagunemine. Samuti võiks tegelikele tulemustele lisada veel ka prognoosi aasta lõpuni jäävate kuude kohta ning hinnata potentsiaalselt tulemust aasta baasil ning võrrelda seda tehtud eelarvega. Nimetatud aruanded koos annavad juba märksa parema tegevussuuna.

Samas ei vasta aga need aruanded küsimustele nagu „kas mu toode või teenus on õigesti hinnastatud?“, „kas mu tooted või teenused või osakonnad on kasumlikud?“, „kuidas on ettevõte arenenud eelmise aastaga võrreldes, sh tulud ja kulud?“, „kuidas on lood efektiivsusega ja kuidas seda mõõta“ jms. Antud olukorras on lahenduseks regulaarne juhtimisaruanne, suunatuna eelkõige just ettevõttesisese infovajaduse katmiseks.

Igakuise (regulaarse) juhtimisraporti loomine algab vajamineva info tuvastamisega ehk milline info ja millised mõõdikud on tegelikult olulised. Järgmiseks tekib küsimus info kättesaadavuse kohta, kellelt ja millist infot ning kuidas seda saada. Mõnikord piisab minimaalsest käsitööst, teinekord võib ettevõte vajada juba olulises osas investeeringuid info kättesaadavuse ja kiiruse märkimisväärseks parandamiskeks.

CFO Advisor spetsialistid omavad pikaajalist kogemust erinevate valdkonna ettevõtete juhtimisaruannete koostamisel, nõustamisel ning nende igakuisel analüüsimisel koos ettevõtte juhtkonnaga. Senise finantsinfo väärtuslikumaks kasutamiseks oleks meil vaja aga esmalt kohtuda. Selleks täida soovi korral ära all olev kontaktvorm või saada meile email: info@wizen.ee